images images
images

สมิติเวช ศรีราชา

Samitivej Sriracha

 • images บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง / Emergency services 24 Hrs.
  038-324-111
 • images ข้อมูลทั่วไป / Information
  038-320-300
 • images ที่อยู่ / Address
  8 Soi Laem Ket, Chermchomphon Road, Si Racha Subdistrict, Si Racha District, Chonburi Province 20110
images EXPLORE
WEBSITE

Peace of Mind, Close to Home, Samitivej Medical Standards
อุ่นใจ ใกล้บ้าน มาตรฐาน สมิติเวช

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาก่อตั้งขึ้นในปี 2536 ด้วยความตั้งใจของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาตลอดจนกลุ่มนักธุรกิจในพื้นที่ เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลชั้นนำที่มีมาตรฐานสูงในการดูแลสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออกของประเทศไทย ได้รับการรับรองให้เป็นโรงพยาบาลชั้นนำที่มีมาตรฐานในระดับประเทศ

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาให้บริการรักษาพยาบาลครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมภูมิไปจนถึงระดับตติยะภูมิในหลายสาขามีจำนวนเตียงที่รองรับผู้ป่วยได้สูงสุดถึง 234 เตียงและห้องตรวจโรคมากกว่า 100 ห้องตรวจด้วยทีมบุคคลากรทางการแพทย์มากกว่า 1,000คน ด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครือข่ายที่แข้มแข็งของโรงพยาบาลสมิติเวช ทำให้โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาสามารถให้การรักษาทั้งในรูปแบบการผ่าตัดด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีขั้นสูง และวิธีการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องนอกจากนี้ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชายังสามารถผ่าตัดด้วยกล้องไมโครสโคปทำให้ประสิทธิภาพการต่อนิ้วและอวัยวะที่ฉีกขาดได้ผลดีเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปจนสามารถ ได้รับการยอมรับในฐานะโรงพยาบาลชั้นนำแห่งภาคตะวันออก

นอกจากนี้เรายังมีโรงพยาบาลญี่ปุ่นอยู่ภายในโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาเพื่อรองรับชาวญี่ปุ่นที่มาทำงานในเขตภาคตะวันออก ด้วยคุณภาพและมาตรฐานสูงเทียบเท่าโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น ทำให้พี่น้องชาวญี่ปุ่นคลายความวิตกกังวลในเรื่องสุขภาพไปได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้เรายังมีฝ่ายต่างประเทศคอยบริการผู้ป่วยต่างชาติทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะชาวจีนเรามีแพทย์ที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้หลายท่านและมีล่ามชาวจีนไว้คอยอำนวยความสะดวกอีกด้วย


สมิติเวช ชลบุรี

Samitivej chonburi

 • images บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง / Emergency services 24 Hrs.
  033-038-912
 • images ข้อมูลทั่วไป / Information
  033-038-888
 • images ที่อยู่ / Address
  888/88 Village No. 3 Sukhumvit Road, Ban Suan, Mueang Chonburi, Chonburi 20000
images EXPLORE
WEBSITE

Peace of Mind, Close to Home, Samitivej Medical Standards
อุ่นใจ ใกล้บ้าน มาตรฐาน สมิติเวช

โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี เป็นเครือโรงพยาบาลสมิติเวช เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ได้รับมาตรฐาน HA Thailand ตั้งแต่ 3 ปีแรกของการเปิดให้บริการ และนำมาตรฐาน JCI มาปฎิบัติ เพื่อความปลอดภัยและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน

โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี มีเป้าหมายหลักด้านการดูแลสุขภาพ เน้นการส่งเสริมป้องกันโรคและรักษาโรคอย่างครบวงจร ถูกต้อง แม่นยำ ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล

โรงพยาบาลของเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ ด้วยระบบการปรึกษาแพทย์ทางไกล (Telemedicine By Samitivej Chonburi Hospital) ระบบบริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนแบบ Fast track ลดระยะเวลารอคอยการใช้เทคโนโลยีการตรวจคัดกรอง การรักษา การผ่าตัดผ่านกล้อง เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญคือความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ #เราไม่อยากให้ใครป่วย